Υπηρεσίες Υλοποίησης

Η ομάδα μας μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε: σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Hardware/Software

Η AArdvark, isc SA, παρέχει προμήθεια, διαμόρφωση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση του Hardware και Software συστημάτων πληροφορικής.

Συστήματα ERP και custom προγράμματα

Το PowerObject ERP ™ είναι ένα ERP σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας μας και μπορεί να διαχειριστεί όλες τις πτυχές λειτουργιών μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η ομάδα μας υποστηρίζει τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του συστήματος αυτού, ενώ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της λειτουργικότητας.

Ασφάλεια δικτύου/συστημάτων

Στον σύγχρονο κόσμο τα δεδομένα και η πληροφορία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία για κάθε επιχείρηση. Η εταιρία μας μπορεί να σας βοηθήσει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση & στην συντήρηση τεχνολογιών ασφάλειας που θα προστατεύουν τα πληροφοριακά σας συστήματα από πιθανή απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Virtualization

Η εικονικοποίηση είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να δημιουργείτε χρήσιμες υπηρεσίες πληροφορικής χωρίς να χρειάζεται να βασίζεστε σε υλικό αξιοποιώντας στο έπακρο τους φυσικούς πόρους μιας μηχανής, διαδίδοντάς τους σε πολλούς χρήστες ή περιβάλλοντα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η συμβουλευτική ομάδα μας θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου η επιχείρησή σας να είναι πιο παραγωγική και να μειώσει το κόστος λειτουργίας. Η ομάδα είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε τις λειτουργίες, να ενημερώσετε το υλικό μέρος και το λογισμικό της εταιρείας και να έρθετε σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής.