ΠΕΛΑΤΕΣ

20 χρόνια εμπειρίας


Η AArdvark, isc SA έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και πολλά παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων σε απαιτητικές εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με κορυφαίες εταιρείες από διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν τομείς τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, μεταποίησης, λιανικής και εκδόσεων, καθώς και πελάτες του δημόσιου τομέα


πελάτες  πελατολόγιο