ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μια ελληνική εταιρεία Ι.Τ. με έτος ίδρυσης το 1996Η AArdVark, isc SA είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, που ιδρύθηκε το 1996, με τους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

Μεταπώληση εξοπλισμού πληροφορικής με προστιθέμενη αξία (value added reseller).

Σχεδιασμός & υλοποίηση υποδομών πληροφορικής.

Υλοποίηση συστημάτων ERP, με την χρήση του PowerObject ERP, το οποίο έχει αναπτύξει.

Ανάπτυξη & υποστήριξη custom εφαρμογών (Desktop, Web & Mobile).

Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης. 


Όραμα μας είναι να βοηθάμε κάθε επιχείρηση, που απευθύνεται σε εμάς, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, δημιουργία, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, λογισμικού, συστημάτων ERP βασισμένων στο PowerObject ERP, προσαρμοσμένων εφαρμογών, εφαρμογών ιστού και κινητών, καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση & υποστήριξη. 

Στόχος μας είναι να βοηθάμε του πελάτες μας να παραμένουν ανταγωνιστικοί στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον, με ένα κόστος προσαρμοσμένο στον προϋπολογισμό τους.

Διατηρούμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού πληροφορικής, όπως HPE, HP inc, Intel, Dell, Apple. Microsoft, Vmware, Veeam, Watchguard, Barracuda, TrendMicro, Kerio, Acti, Zyxel, Darktrace & Appeon. 

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε νέες τεχνολογίες. Σκοπός μας η  παροχή κατάλληλων προϊόντων που θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.  Παράλληλα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για λύσεις πληροφορικής.


aardvark  η εταιρεία  ERP  PowerObject ERP