ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΚΑΙ CUSTOM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το PowerObject ERP ™ είναι ένα ERP σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας μας και μπορεί να διαχειριστεί όλες τις πτυχές λειτουργιών μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η ομάδα ανάπτυξης/υλοποίησης υποστηρίζει τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του συστήματος αυτού, ενώ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της λειτουργικότητας με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί ως client/server εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί σχεσιακή βάση δεδομένων.

Επίσης η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, διαμόρφωσης και συντήρησης custom προγραμμάτων.


συστήματα erp  PowerObject ERP   custom προγράμματα