Είστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο;

Ο κανόνας μτου 3-2-1 02/01/2021


Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις πάσχουν από απώλεια δεδομένων ή καταστροφή, που προκλήθηκαν από κλοπή, ζημιά σε νερό ή πυρκαγιά, κακόβουλες επιθέσεις ή ανθρώπινο σφάλμα.

Ο κανόνας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Veeam 3-2-1 είναι η καλύτερη στρατηγική για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή σε περίπτωση οποιασδήποτε αποτυχίας. Ο κανόνας είναι: κρατήστε τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα των δεδομένων σας και αποθηκεύστε δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης, με ένα (1) από αυτά να βρίσκονται εκτός του χώρου.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον τρία αντίγραφα των δεδομένων σας. Είναι επικίνδυνο να έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας και να αποθηκεύεται στον ίδιο χώρο και στον ίδιο τύπο μέσων με τα κύρια δεδομένα. Πρέπει να αποθηκεύσετε δύο αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικές συσκευές ή μέσα αποθήκευσης. Εάν διατηρείτε τα κύρια δεδομένα σας σε έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο, αποθηκεύστε τα αντίγραφα ασφαλείας σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, οπτικούς δίσκους, ψηφιακή ταινία ή το cloud. Μια καλή εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα Network Attached Storage (NAS), το οποίο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυό σας. Επίσης, θα πρέπει να φυλάσσετε τουλάχιστον ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε απομακρυσμένη τοποθεσία, όπως αποθήκευση εκτός τοποθεσίας ή cloud. Εφαρμόζοντας αυτόν τον κανόνα, βελτιώνετε την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία στρατηγικών αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης Veeam, βάσει των επιχειρηματικών σας αναγκών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Veesam 

   Επιστροφή σε ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ