ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόληψη απώλειας δεδομένων


Στον σύγχρονο κόσμο τα δεδομένα και η πληροφορία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία για κάθε επιχείρηση.

Η εταιρία μας μπορεί να σας βοηθήσει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση & στην συντήρηση τεχνολογιών ασφάλειας (firewall, antivirus, antispam, backup), που θα προστατεύουν τα πληροφοριακά σας συστήματα από πιθανή απώλεια ή καταστροφή δεδομένων. 

Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε συνάψει συνεργασίες με τους καλυτέρους οίκους συστημάτων ασφαλείας όπως η Watchguard, η Trend Micro, η  Barracuda & η Veeam.

Πρόσφατα ξεκινήσαμε συνεργασία και με την εταιρεία Darktrace, για την παροχή μιας πλατφόρμας AI που αποτελείται από τρεις μηχανές AI, οι οποίες λειτουργούν καλύπτοντας ολόκληρο το ψηφιακό φάσμα, μαθαίνουν τι είναι φυσιολογικό για την επιχείρησή σας, αναλύοντας & κατανοώντας τη συμπεριφορά κάθε χρήστη και κάθε συσκευής ανά δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, η AI πλατφόρμα μπορεί να δει λεπτές αποκλίσεις από το κανονικό και να σας προειδοποιεί με το πρώτο σημάδι απειλής ή και να λάβει αυτόνομη δράση με χειρουργική ακρίβεια για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τα συστήματα σας.

 ασφάλεια δικτύων  ασφάλεια συστημάτων  Darktrace  Watchguard