Το Veeam Backup & Replication v11 είναι πλέον διαθέσιμο! 23/3/2021


Πάνω από 200 νέες δυνατότητες και αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση, καθιστώντας την την πιο αποτελεσματική λύση ασφάλειας δεδομένων της εταιρείας για φόρτο εργασίας Cloud, Virtual, Physical και Enterprise.

Η απομακρυσμένη εργασία από το σπίτι αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον τα 3/4 των υπαλλήλων τους μπορούν πλέον να εργάζονται αποτελεσματικά από το σπίτι. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση δεδομένων και την προστασία. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Veeam Backup & Replication v11 είναι η προστασία κρυπτογράφησης και ransomware.

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά του Veeam Backup & Replication v11:

• Veeam Continuous Data Protection for Disaster Recovery: Μείωση  του χρόνου διακοπής λειτουργίας και  απώλειας δεδομένων

• Αποθήκευση σε Google Cloud, Amazon S3 Glacier και Microsoft Azure Archive Storage: Μείωση του κόστους της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης και διατήρησης δεδομένων έως και 20 φορές και εξαλείψτε τη μη αυτόματη διαχείριση ταινιών.

• New Veeam Agent για Mac: Συνδυάζει Veeam Agents για Microsoft Windows, Linux, IBM AIX και Oracle Solaris για την παροχή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων τελικού χρήστη για οποιοδήποτε σύστημα macOS.

• Το Veeam's Backup as a Service (BaaS) και το Disaster Recovery as a Service (DRaaS) διατίθενται σε 180 χώρες. Η νέα Veeam Service Provider Console v5, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για κεντρικό έλεγχο, παρακολούθηση και προσαρμογή υπηρεσιών, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο V11.

Το Veeam Availability Suite v11 συνδυάζει τις δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αναπαραγωγής του Veeam Backup & Replication v11 με τις δυνατότητες παρακολούθησης του Veeam ONE v11. Με ασφάλεια δεδομένων και προβολή σε όλα τα περιβάλλοντα. Το Veeam Disaster Recovery Orchestrator περιλαμβάνεται στο Veeam Availability Suite v11 για αυτοματοποίηση ανάκτησης ιστότοπου και δοκιμή DR. 


Veeam  Veeam's Backup  Replication v11 

   Επιστροφή σε ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ