Αφήστε τον κώδικά σας καλύτερo από όταν τον βρήκατε.! 20/2/2021


Οι Πρόσκοποι έχουν έναν κανόνα να αφήνουν πάντα το στρατόπεδο καθαρότερο από ότι το βρήκαν. Βρίσκοντας ένα χάος στο έδαφος, σημαίνει ότι πρέπει να το καθαρίσουν ανεξάρτητα από το ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος . Με άλλα λόγια, βελτιώνουν το περιβάλλον για τους επόμενους κατασκηνωτές.

Αυτός ο κανόνας έχει ισχυρή συσχέτιση στο λογισμικό και μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, οι προγραμματιστές και οι ομάδες πληροφορικής πρέπει να διατηρούν τον κώδικα καθαρό και να βελτιώνουν την ποιότητα του σχεδιασμού κάθε φορά που τον χρησιμοποιούν. Μια μικρή βελτίωση κάθε μέρα, θα κάνει τεράστια διαφορά, μακροπρόθεσμα. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του κώδικα τους με την πάροδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτη αξία για τις υπηρεσίες τους, το εργασιακό περιβάλλον και τις σχέσεις τους.

Το Kaizen («改善» η Σινο-Ιαπωνική λέξη για «Συνεχής Βελτίωση») είναι μια στρατηγική όπου οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα μιας εταιρείας συνεργάζονται προληπτικά για την επίτευξη τακτικών, σταδιακών βελτιώσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Κατά μία έννοια, συνδυάζει τα συλλογικά ταλέντα μέσα μια εταιρεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού κινητήρα για βελτίωση. Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα και στην πραγματική μας ζωή, κάνοντας μικρές αλλαγές κάθε μέρα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για εμάς και για τους άλλους.   Επιστροφή σε ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ