Πόσο αποτελεσματικά ενημερωμένοι είστε; 18/2/2021


Το Business Email Compromise (BEC) είναι ένα νέο είδος απάτης που απειλεί οργανισμούς που πραγματοποιούν τραπεζικές μεταφορές και έχουν προμηθευτές στο εξωτερικό. Το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι η απάτη τιμολογίου, όταν ένας εγκληματίας στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός υπαλλήλου για να στέλνει email σε πελάτες και προμηθευτές που ζητούν πληρωμή στον λογαριασμό του cybercriminal. Ένας εγκληματίας στον κυβερνοχώρο συλλέγει συχνά δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και εισβάλλει σε έναν εταιρικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργεί σαν ο πραγματικός κάτοχος για να αναγκάσει τους πελάτες, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους να στείλουν χρήματα ή ευαίσθητα δεδομένα στον λογαριασμό του εισβολέα.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανόνες εισερχομένων ή να αλλάξει τη διεύθυνση απάντησης για να μην ειδοποιηθούν τα θύματα. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχουν συχνά λέξεις όπως αίτημα, πληρωμή, μεταφορά και επείγον.

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν αυτόν τον τύπο απάτης. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί, να εξετάσουν προσεκτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση URL που ζητούν να ενημερώσουν ή να επαληθεύσουν τις πληροφορίες λογαριασμού. Επίσης, οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και να επαληθεύσουν το αίτημα πληρωμής και αγοράς με τηλεφωνικές κλήσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Ε: info@aardvark.gr

Τ: 2106842231   Επιστροφή σε ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ