Υπηρεσίες

Hardware

Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, (servers, SAN, NAS, workstations, switches, routers, firewalls, printers, fax servers, scanners, pcs, laptops, notebooks, tablets).

Software

Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση Windows Servers, Linux Servers, Mail Servers, Web servers, Database Servers, καθώς και συστήματα antivirus, DLP (data loss prevention), APT (Advanced Persistent Thread).

Συστήματα ERP

Δημιουργία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και εξέλιξη συστημάτων ERP. Το PowerObject ERP ™ περιέχει Εμπορική διαχείριση, Γενική & Αναλυτική Λογιστική και κέντρα κόστους. Έχει αναπτυχθεί με την χρήση τεχνολογίας SAP PowerBuilder & SAP Sybase ASE.

Custom Εφαρμογές

Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση εξειδικευμένων εφαρμογών, με ειδίκευση σε εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων με την χρήση τεχνολογίας SAP PowerBuilder, SAP Sybase ASE, SQL Anywhere, Mobiling Server.

Web & Mobile Apps

Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση εξειδικευμένων εφαρμογών, σε περιβάλλον WEB και Mobile (IOS & Android) με την χρήση τεχνολογίας SAP PowerBuilder, Appeon Web & Mobile.

Support (pre sales & after sales)

Εκπαίδευση των πελατών στην χρήση των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και συντήρηση των συστημάτων και υποστήριξη των πελατών.

Συνεργασίες

Η εταιρεία έχει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους και
επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση & πιστοποίηση του προσωπικού της στις νέες τεχνολογίες.

  • HP Gold Preferred Partner
  • WatchguardONE Silver Partner
  • Barracuda Platinum Partner
  • -->
  • TrendMicro Bronze Partner
  • Microsoft System Builder Partner
  • Intel Product Intergrator
  • Dell Partner
  • Lenovo Business Partner
  • Apple products

Εταιρεία

Η AArdVark, isc Α.Ε., ιδρύθηκε το 1996, με σκοπό
την προμήθεια, δημιουργία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση
καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής για εταιρείες.

Ισολογισμοί: 2012 | 2013 | 2014

Επικοινωνία

Έδρα

AArdVark, isc. SA
Χρήστου Λαδά 4
Χαλάνδρι, 152 33
Τ: 210 6842231
F: 210 6893335
E: info@aardvark.gr

Social